MENU

logo

punktor

Z życia Software House AI: 740 tys, EURO dofinansowania na stworzenie narzędzia do monitorowania funkcji życiowych

W dynamicznie rozwijającym się świecie medycyny, naszym celem stało się stworzenie kompleksowego rozwiązania, które nie tylko integruje różne urządzenia pomiarowe, ale także umożliwia zdalne monitorowanie pacjentów.

Naszym wyzwaniem było:

  1. Stworzenie rozwiązania łączącego w sobie pulsoksymetr, termometr i ciśnieniomierz, którego koszt wykonania i zakupu będzie akceptowalny;

    Postawiliśmy sobie zadanie stworzenia zaawansowanego urządzenia medycznego, które łączy w sobie funkcje pulsoksymetru, termometru i ciśnieniomierza. Jednak kluczowym kryterium było utrzymanie akceptowalnego kosztu wykonania i zakupu, aby to rozwiązanie mogło być dostępne dla jak najszerszej grupy użytkowników. Poprzez wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii medycznych udało nam się osiągnąć ten cel, tworząc urządzenie wielofunkcyjne, które podnosi standardy monitorowania zdrowia.
  1. Umożliwienie dostępu do danych pozyskanych podczas pomiarów bez kontaktu z pacjentem – na odległość;

    Kolejnym wyzwaniem było umożliwienie dostępu do danych pomiarowych bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Dążyliśmy do stworzenia systemu, który pozwoliłby lekarzom i opiekunom na monitorowanie parametrów zdrowia pacjentów zdalnie, z minimalnym zakłóceniem ich codziennego życia. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom internetowym i technologii transmisji danych udało się nam stworzyć bezpieczny kanał komunikacyjny, który umożliwia efektywne zdalne monitorowanie.
  1. Bezpieczeństwo danych i łatwość w obsłudze.

    W procesie tworzenia tego innowacyjnego rozwiązania zawsze mieliśmy na uwadze dwie kluczowe kwestie: bezpieczeństwo danych oraz łatwość obsługi. Wprowadziliśmy zaawansowane zabezpieczenia, aby chronić poufność informacji medycznych pacjentów, jednocześnie zapewniając intuicyjny interfejs, który sprawia, że korzystanie z naszego systemu jest proste nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

W efekcie stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie łączące w sobie wiele urządzeń pomiarowych znajdujące zastosowanie między innymi w zdalnym monitorowaniu pacjentów.

Prace rozpoczęliśmy od zaprojektowania i wykonania innowacyjnego urządzenia pomiarowego, które spełniło nasze surowe kryteria. Następnie skoncentrowaliśmy się na stworzeniu aplikacji webowej i systemu do zbierania i przetwarzania danych z urządzeń pomiarowych. Naszym celem było stworzenie przyjaznego i intuicyjnego interfejsu, który umożliwi łatwą obsługę systemu zarówno dla profesjonalistów medycznych, jak i pacjentów.

Nasze kompleksowe rozwiązanie nie tylko spełnia postawione przed nim wyzwania, ale również otwiera nowe perspektywy w zakresie zdalnego monitorowania pacjentów. Dzięki zintegrowanym funkcjom pomiarowym, możliwości zdalnego dostępu do danych i bezpiecznemu środowisku, nasze rozwiązanie jest krokiem w przód w dziedzinie opieki zdrowotnej. Wierzymy, że nasza innowacyjność przyczyni się do poprawy standardów opieki zdrowotnej, umożliwiając skuteczne i bezpieczne monitorowanie zdrowia na odległość.

KONTAKT